Ατομικά μαθήματα σε παιδιά με ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ από Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο.

Σύμφωνα με έρευνες, το 10% των μαθητών έχει κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία.

  • Η ταχύτερη διάγνωση μιας τέτοιας ιδιαιτερότητας διασφαλίζει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής για το παιδί, τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον.

  • Με τη βοήθεια του Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, ενημερώνονται οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μαθητής.

  • Στη συνέχεια εφαρμόζονται εκπαιδευτικές τεχνικές για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση απόδοσης του μαθητή.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Χατζηδάκη, δίνοντας προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών, εντάσσουμε στο πρόγραμμα Ειδικά Μαθήματα, ομαδικά ή ατομικά σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται την αρωγή τού Ειδικού.e-genius.gr ...intelligent web software