Διπλώματα

Οι λόγοι που συντελούν στο υψηλό ποσοστό επιτυχίας στα διπλώματα

 • Ο μεγάλος αριθμός ωρών διδασκαλίας από εξειδικευμένους καθηγητές

 • Τα ολιγομελή τμήματα πτυχίων

 • Τα πακέτα ασκήσεων και σημειώσεων

 • Τα exam-workshops

 • Η ‘’στρατηγική της επιτυχίας’’ 

 • Τα conversation classes

 • Τα video-μαθήματα και οι ασκήσεις past-papers στο computer

Αγγλικά

University of CAMBRIDGE

 • P.E.T. Preliminary English Test

 • F.C.E. First Certificate in English

 • C.A.E. Certificate of Advanced English

 • C.P.E. Cetrificate of Proficiency in English


University of MICHIGAN

 • Certificate of Competency in English (ECCE)

 • Advanced level Certificate (ALCE)

 • Certificate of Proficiency in English (ECPE)

 • .


Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας

 • Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2

Πιστοποιητικά για Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

 • TOEFL, TOEIC, GRE, IELTS

Γερμανικά

Institut GOETHE

 • Zertifikat B1

 • Zertifikat B2

 • Zertifikat C1

 • Prϋfung Wirtschaftsdeutsch

 • KLEINES Deutsces Sprachdiplom

 • GROSSES Deutsces Sprachdiplom

Γαλλικά

Institut FRANCAIS

 • D.E.L.F. A1, A2, B1, B2

 • D.A.L.F. C1, C2

 • SORBONNE I, II

 • .

 • .

 • .

Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας

 • Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2

Ισπανικά

Institut CERVANTES

 • INICIAL

 • INTERMEDIO

 • SUPERIOR

Ιταλικά

University of PERUGIA

 • CELI1 / CELI2 / CELI3 / CELI4 / CELI5

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας

 • Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2e-genius.gr ...intelligent web software